Politica de confidențialitate

Conținutul acestei politici de confidențialitate este destinat exclusiv în scopuri de informare. În caz de dispută, numai versiunea franceză a acestei politici are caracter juridic obligatoriu.

Politica noastră de confidențialitate include consimțământul dumneavoastră cu privire la colectarea, utilizarea, păstrarea și divulgarea de informații personale, precum și alte aspecte menționate, care descriu cum și în ce scopuri colectăm, utilizăm, stocăm, divulgăm și protejăm informațiile pe care ni le furnizați.

Informații personale

În ceea ce privește informațiile personale procesate în numele dumneavoastră în conformitate cu acest acord, toate părțile consimt că responsabilitatea pentru controlul unor astfel de informații vă aparține, iar iBanFirst își asumă responsabilitatea doar pentru procesarea acestora. Tratăm informațiile personale în conformitate cu acest acord și instrucțiunile pe care ni le furnizați periodic în mod rezonabil. Vom proteja astfel de informații personale aplicând măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare. În calitate de operator de date, iBanFirst poate desemna terți pentru a procesa informații personale, cu condiția ca terții să se supună acelorași obligații precum cele impuse companiei iBanFirst cu privire la procesarea datelor.

Confirmați că iBanFirst se bazează pe dumneavoastră în ceea ce privește măsura în care suntem îndreptățiți să utilizăm și să procesăm informațiile pe care ni le furnizați. În consecință, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele reclamații ale persoanelor cărora le aparțin datele, ca urmare a vreunei acțiuni sau omisiuni ale noastre, în măsura în care astfel de acțiuni sau omisiuni reprezintă rezultatul instrucțiunilor dumneavoastră.

Scopul procesării

Prin furnizarea serviciilor iBanFirst, formularele noastre de contact, comunicări și diversele documente, iBanFirst poate colecta informații personale referitoare la dumneavoastră. Scopul acestor activități este:

 • Îndeplinirea contractului cu clientul în legătură cu furnizarea serviciilor iBanFirst sau luarea de măsuri pre-contract
 • Respectarea reglementărilor
 • Interesele legitime ale
 • iBanFirst (măsuri de conservare, lupta împotriva fraudei, siguranță etc.)
 • Îmbunătățirea serviciilor iBanFirst
 • Prospectare comercială și utilizare în scopuri de marketing.

Destinatarul informațiilor

iBanFirst (incluzând compania-mamă și filialele/sucursalele sale) este destinatarul informațiilor dumneavoastră personale. Informațiile dumneavoastră personale, în formă individuală sau agregată, nu sunt transmise niciodată către un terț, cu excepția cazurilor specificate mai sus și mai jos. Nici iBanFirst și niciunul dintre subcontractorii săi terți nu pot vinde informațiile personale ale vizitatorilor și utilizatorilor aplicațiilor/website-ului iBanFirst. iBanFirst își selectează subcontractorii săi terți și se asigură că metodele de procesare sunt compatibile cu aplicarea reglementărilor și transpunerilor aplicabile.

Unele dintre datele dumneavoastră personale pot fi comunicate în următoarele cazuri:

 • Către furnizor, subcontractori terți, parteneri din structura de executare a contractelor cu clienți pentru a sprijini furnizarea serviciilor iBanFirst și/sau implementarea măsurilor necesare pentru respectarea reglementărilor (inclusiv, dar nu limitate la lupta împotriva fraudelor, lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului etc.)
 • Ca parte a punerii în aplicare a termenelor și condițiilor noastre
 • Pentru interesele legitime ale
 • iBanFirst (măsuri de conservare, lupta împotriva fraudei, siguranță etc.)
 • În contextul solicitărilor venite de la autoritățile competente
 • Pentru achiziționarea/cumpărarea de active iBanFirst.

Durata de viață: stocarea informațiilor dumneavoastră

Informațiile dumneavoastră personale sunt păstrate de iBanFirst doar pentru perioada corespunzătoare scopului colectării, excluzând aplicarea perioadei de păstrare legale (inclusiv în contextul aplicării directivei UE 2015/849 și a transpunerilor aplicabile).

În cazul în care informațiile dumneavoastră sunt colectate în baza consimțământului dumneavoastră, le utilizăm numai pentru perioada de timp pentru care v-ați exprimat consimțământul. De îndată ce consimțământul dumneavoastră este retras, informațiile sunt păstrate pentru perioada minimă necesară pentru aplicarea măsurilor necesare implementării dreptului dumneavoastră.

Atunci când informațiile dumneavoastră sunt utilizate pentru furnizarea de servicii iBanFirst, acestea sunt păstrate pentru o perioadă rezonabilă limitată la îndeplinirea obiectivului urmărit, inclusiv pentru perioada minimă necesară pentru aplicarea măsurilor necesare implementării drepturilor dumneavoastră.

Locul stocării

Informațiile dumneavoastră personale colectate de la iBanFirst pot fi stocate și transferate în afara Spațiului Economic European („SEE”), în special în scopul comunicării informațiilor personale (vedeți „Destinatarii informațiilor”).

Serverele iBanFirst se află în Spațiul Economic European (SEE).

Măsuri de securitate

Măsurile de securitate aferente datelor dumneavoastră sunt detaliate în termenele și condițiile noastre

Dreptul la acces și comunicarea informațiilor

Aveți dreptul la acces gratuit la informațiile deținute de iBanFirst despre dumneavoastră.

Dreptul la portabilitate

Informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră pot fi comunicate într-un format clar, care poate fi citit și utilizat în mod obișnuit.

Dreptul de opoziție

Puteți fi în orice moment subiectul procesării informațiilor referitoare la dumneavoastră. Exercitarea acestui drept este posibilă în una dintre următoarele două situații:

 • Când exercitarea acestui drept este bazată pe motive legitime sau
 • Când exercitarea acestui drept urmărește prevenirea colectării informațiilor în scopuri de prospectare comercială.

Punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru solicitarea de informații suplimentare, vă rugăm să scrieți la adresa privacy@ibanfirst.com.

Timp de răspuns

IBANFIRST se angajează să răspundă solicitării dumneavoastră pentru acces, rectificare sau opoziție sau oricărei alte solicitări suplimentare într-un termen rezonabil, care nu va depăși 1 lună de la data primirii solicitării.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a contacta autoritatea de control din țara dumneavoastră, responsabilă pentru primirea de reclamații cu privire la procesarea datelor operate de iBanFirst.

Politica privind modulele cookie

Informații generale

În calitate de editor al acestui website, iBanFirst poate instala un modul cookie pe unitatea hard disk a terminalului dumneavoastră (computer, tabletă, mobil etc.) pentru a asigura desfășurarea lină și optimă a utilizării website-ului nostru.

Modulele „cookie” sunt mici fișiere text de dimensiuni limitate, care ne permit să recunoaștem computerul, tableta sau mobilul dumneavoastră, pentru a personaliza serviciile pe care le oferim.

Informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie nu vă identifică în niciun caz după nume. Sunt utilizate exclusiv pentru nevoile noastre de a îmbunătăți interactivitatea și performanțele website-ului nostru pentru dumneavoastră și pentru a vă trimite conținut relevant intereselor dumneavoastră. Nicio informație de acest tip nu este transmisă terților, cu excepția cazurilor când iBanFirst a obținut anterior consimțământul dumneavoastră sau când divulgarea informațiilor este necesară conform legii, în urma unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii din partea unei autorități administrative sau judiciare autorizate să le cunoască.

Preferințe privind modulele cookie

iBanFirst vă permite să acceptați sau să refuzați utilizarea modulelor cookie în orice moment. De la prima conexiune cu site-ul iBanFirst, la baza paginii va apărea un banner. Acesta prezintă pe scurt informații despre stocarea de module cookie și tehnologii similare. Acest banner vă avertizează că prin continuarea navigării pe website acceptați utilizarea modulelor cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Și prin închiderea bannerului de la baza paginii se consideră că v-ați dat acordul pentru utilizarea modulelor cookie.

În funcție de tipul de cookie, ar putea fi necesară obținerea acordului dumneavoastră.

1. Module cookie care nu necesită consimțământul

Anumite module cookie sunt exceptate de la solicitarea prealabilă a consimțământului, în măsura în care sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului sau au ca scop exclusiv permiterea sau facilitarea comunicării prin mijloace electronice. Acestea includ codul sesiunii, datele de autentificare, cookie de distribuire a sarcinilor și module cookie pentru personalizarea interfeței. Aceste module sunt supuse în totalitate acestei politici, în măsura în care sunt create și gestionate de iBanFirst.

2. Module cookie care necesită consimțământul dumneavoastră prealabil

Această cerință se aplică modulelor create de terți și care sunt descrise drept „persistente”, în măsura în care rămân în terminalul browser până când sunt șterse sau expiră. Deoarece aceste module sunt create de terți, utilizarea și stocarea lor sunt supuse propriilor politici de confidențialitate. Această familie de cookie include module de măsurare a audienței, de publicitate și pentru rețele sociale.

Modulele cookie pentru măsurarea audienței creează statistici privind utilizarea diverselor elemente ale site-ului iBanFirst (precum conținutul afișat). Aceste informații permit îmbunătățirea continuă a materialelor de marketing și comunicare ale iBanFirst. Pe acest site se utilizează un instrument de măsurare a audienței. Vă puteți opune utilizării acestor module configurându-vă browserul.

Contactați-ne azi