Conținutul acestei Politici de confidențialitate are doar scop informativ. În caz de litigiu, numai versiunea franceză a acestei politici este obligatorie din punct de vedere juridic.

a. Confidențialitate: Recunoașteți că ați primit și citiț Politica noastră de confidențialitate - denumită în continuare "Acord" - în întregime și acceptați termenii Politicii noastre de confidențialitate legați și încorporați în acest Acord prin referință.

Politica noastră de confidențialitate include consimțământul dvs. pentru colectarea, utilizarea, păstrarea și divulgarea informațiilor personale, precum și alte aspecte declarate, care descriu modul în care și în ce scop colectăm, folosim, stocăm, dezvăluim și protejăm datele pe care ni le oferiți.

b. Protecția datelor: Protecția datelor cu caracter personal este o problemă importantă pentru noi. iBanFirst se angajează să respecte legile privind protecția datelor în vigoare, inclusiv legile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor); denumit în continuare "regulamentul".

Date personale

În ceea ce privește datele personale prelucrate în numele dvs. în conformitate cu prezentul acord, toate părțile sunt de acord că sunteți responsabil de controlul acestor date, în timp ce iBanFirst este responsabil doar pentru procesarea acestora. Vom trata datele personale în conformitate cu prezentul Acord și instrucțiunile pe care le furnizați în mod rezonabil din când în când. Vom proteja astfel de date cu caracter personal prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. În calitate de controlor de date, iBanFirst poate să decidă terțe părți să proceseze date cu caracter personal, cu condiția ca aceste terțe părți să fie supuse acelorași obligații ca cele impuse iBanFirst în ceea ce privește prelucrarea datelor.

Recunoașteți faptul că iBanFirst se bazează pe dvs. în ceea ce privește măsura în care avem dreptul să utilizăm și să procesăm datele personale pe care ni le furnizați. În consecință, nu vom fi răspunzători pentru nicio reclamație a unui subiect de date care decurge din orice acțiune sau omisiune din partea noastră, în măsura în care o astfel de acțiune sau omisiune este rezultatul instrucțiunilor dvs.

Scopul prelucrării

Prin furnizarea serviciilor iBanFirst, a formularelor noastre de contact, a schimburilor și a diferitelor documente, iBanFirst poate colecta date personale referitoare la dumneavoastră. Scopul acestor activități este:

 • îndeplinirea Contractului Client în legătură cu furnizarea de servicii iBanFirst sau cu luarea unor măsuri precontractuale
 • Respectarea regulamentului
 • Interesele legitime ale iBanFirst (măsuri de conservare, luptă împotriva fraudei, securității etc.)
 • Îmbunătățirea serviciilor iBanFirst
 • Prospectarea comercială și utilizarea în scopuri comerciale.

Destinatarul datelor

iBanFirst (inclusiv societatea-mamă și filialele sale) este destinatarul datelor dvs. personale. Datele dvs. personale, indiferent dacă sunt în formă individuală sau agregată, nu sunt transmise niciodată unei terțe părți, în ciuda cazurilor enumerate mai sus și de mai jos. Nici iBanFirst și niciunul dintre subcontractanții săi nu pot comercializa datele personale ale vizitatorilor și utilizatorilor pe site-ul / aplicațiile iBanFirst. iBanFirst își selectează subcontractanții terți și asigură că metodele de procesare sunt compatibile cu aplicarea regulamentului și a transpunerilor sale aplicabile.

Unele dintre datele dvs. personale pot fi comunicate în următoarele cazuri:

 • furnizorilor, subcontractanților terți, partenerilor în cadrul executării contractelor de clienți pentru a sprijini furnizarea serviciilor iBanFirst și / sau punerea în aplicare a măsurilor care trebuie respectate prin regulament (inclusiv, dar fără a se limita la combaterea fraudei, lupta împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului etc.)
 • În cadrul aplicării Termenilor și condițiilor noastre (T & C)
 • Pentru interesele legitime ale iBanFirst (măsuri de conservare, luptă împotriva fraudei, securității etc.)
 • În contextul solicitărilor din partea autorităților competente
 • Pentru achiziționarea / vânzarea de active iBanFirst.

Perioada de valabilitate: stocarea datelor

Datele dvs. personale sunt păstrate de iBanFirst numai pentru timpul corespunzător scopului colectării, excluzând aplicarea perioadelor de păstrare a reglementărilor (inclusiv în contextul aplicării Directivei UE 2015/849 și a transpunerilor sale aplicabile).

În cazul în care datele dvs. sunt colectate pe baza consimțământului dvs., le vom folosi numai pentru perioada în care oferiți acordul dvs. De îndată ce consimțământul dvs. este retras, datele dvs. sunt păstrate pentru perioada minimă necesară pentru îndeplinirea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a drepturilor dvs.

Atunci când datele dvs. sunt utilizate pentru a vă oferi servicii iBanFirst, ele sunt păstrate pe o perioadă rezonabilă de timp limitată la îndeplinirea obiectivului urmărit, inclusiv pentru perioada minimă necesară pentru îndeplinirea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră.

Locul de depozitare

Datele dvs. personale colectate de la iBanFirst pot fi stocate și transferate în afara Spațiului Economic European ("EEA"), în special în scopul comunicării datelor personale (a se vedea "destinatari de date").

Serverele iBanFirst se află în Spațiul Economic European (SEE).

Măsuri de securitate

Măsurile de securitate legate de datele dvs. sunt detaliate în Termenii și condițiile noastre (T & C)

Dreptul de acces și comunicarea datelor

Aveți dreptul la acces liber la datele pe care iBanFirst le are asupra dvs.

Dreptul de a șterge datele

În anumite cazuri, cu excepția aplicării obligațiilor de reglementare legate în special de punerea în aplicare a Directivei UE 2015/849 și a transpunerilor sale aplicabile, aveți dreptul să solicitați ștergerea (ștergerea definitivă) a datelor dvs. iBanFirst.

Dreptul la portabilitate

Datele pe care le avem despre dvs. vă pot fi comunicate într-un format clar, lizibil și utilizat în mod obișnuit.

Dreptul de opoziție

Puteți oricând să faceți obiectul prelucrării datelor referitoare la dvs. Exercitarea acestui drept este posibilă numai în una din următoarele două situații:

 • în cazul în care exercitarea acestui drept se bazează pe motive legitime;
 • Atunci când exercitarea acestui drept este menită să împiedice utilizarea datelor colectate în scopul prospectării comerciale.

Asigurarea drepturilor dumneavoastră

Pentru a vă apăra drepturile sau pentru orice solicitare de informații suplimentare, vă rugăm să scrieți la privacy@ibanfirst.com.

Timp de raspuns

iBanFirst se angajează să răspundă solicitării dvs. de acces, rectificare sau opoziție sau oricărei alte solicitări suplimentare de informații într-o perioadă rezonabilă, care nu va depăși o lună de la data primirii cererii dumneavoastră.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul să contactați autoritatea de control din țara dvs. desemnată responsabilă de primirea reclamațiilor privind prelucrarea datelor dvs., operată de iBanFirst.

Politica cookie

Informatii generale

iBanFirst, în calitate de editor al acestui site web, poate plasa un cookie pe hard disk-ul terminalului dvs. (computer, tabletă, mobil etc.) pentru a vă asigura o navigare lină și optimă a utilizării site-ului nostru.

"Cookie-urile" sunt fișiere mici de dimensiuni reduse care ne permit să recunoaștem calculatorul, tabletă sau telefonul mobil pentru a personaliza serviciile pe care le oferim.

Informațiile colectate prin cookie-uri nu vă identifică în niciun fel după nume. Acestea sunt folosite exclusiv pentru nevoile noastre pentru a îmbunătăți interactivitatea și performanța site-ului nostru pentru dvs. și pentru a vă trimite conținut relevant pentru interesele dvs. Niciuna dintre aceste informații nu este comunicată unor terțe părți, cu excepția cazului în care iBanFirst a obținut consimțământul dvs. prealabil sau când dezvăluirea acestor informații este cerută prin lege, prin ordin al unei instanțe sau al oricărei autorități administrative sau judiciare autorizate să o cunoască.

Preferințe cookie

iBanFirst vă permite să acceptați sau să refuzați utilizarea cookie-urilor în orice moment. De la prima dvs. conectare la site-ul iBanFirst, în partea de jos a paginii va apărea un banner. Pe scurt, prezintă informații despre depozitarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Acest banner vă avertizează că, continuând navigarea pe site-ul web acceptați utilizarea cookie-urilor pe dispozitivul de navigare. Prin închiderea banner-ului subsolului, sunteți, de asemenea, considerat că v-ați dat acordul pentru utilizarea cookie-urilor.

În funcție de tipul de modul cookie, poate fi necesar să obțineți consimțământul dvs.

1. Cookie-uri care nu necesită consimțământ

Anumite cookie-uri sunt scutite de colectarea prealabilă a consimțământului dumneavoastră, în măsura în care acestea sunt strict necesare pentru întreținerea site-ului sau au scopul exclusiv de a permite sau facilita comunicarea prin mijloace electronice. Acestea includ ID-ul sesiunii, autentificarea, cookie-urile de sesiune de echilibrare a încărcăturii și modulele cookie pentru a personaliza interfața. Aceste cookie-uri sunt supuse integral acestei Politici de Cookie, în măsura în care sunt emise și gestionate de iBanFirst.

2. Cookies care necesită consimțământul dvs. prealabil

Această cerință se aplică cookie-urilor emise de terțe părți și care sunt descrise ca fiind "persistente", în măsura în care acestea rămân în terminalul dvs. de browser până când acestea sunt șterse sau expiră.

Deoarece aceste cookie-uri sunt emise de terțe părți, utilizarea și stocarea acestora sunt supuse propriilor politici de confidențialitate. Această familie de cookie-uri include cookie-uri de măsurare a publicului, module cookie publicitare și cookie-uri de partajare a rețelelor sociale.

Cookie-urile de măsurare a audienței stabilesc statistici privind utilizarea și stocarea diferitelor elemente ale site-ului web iBanFirst (cum ar fi conținutul consultat). Aceste date permit îmbunătățirea continuă a materialelor de marketing și de comunicare iBanFirst. Un instrument de măsurare a audienței este utilizat pe acest site web. Puteți opune utilizarea acestor plottere prin setarea browserului.